Annual Reports

Annual Reports / Výroční zprávy

Annual Activity Reports

2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I 2016 I 2017 I 2018 I 2019 I 2020 I 2021 | 2022 | 2023

Výroční zprávy o činnosti

2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I 2016 I 2017 I 2018 I 2019 I 2020 I 2021 | 2022 | 2023

Annual Financial Reports / Výroční zprávy o hospodaření

Annual reports on the provision of foreign higher education in the territory of the Czech Republic / Výroční zprávy o činnosti poskytovatele zahraničního vysokoškolského vzdělání na území ČR

Chapman University Degree Program / Studijní program Chapman University

2018 I 2019 I 2020 I 2021 I 2022 I 2023

University of London Degree Programs / Studijní programy University of London

2018 I 2019 I 2020